הודיהי ח מה אני

הודיהי ח מה אני שלטונו של האל במעשיו מוחלט הוא , ושום דבר לא ייעשה בעולם בלי רצונו של האל . גם מעשיו וצדקתו של בעל ההודיות וגם עצם סגולתו להשמיע דברי שבח לבוראו לא ייתכנו אלא כמתנה ישירה של האל . שהרי האדם כשלעצמו שפל ומבוטל י ורק החסד האלהי מאפשר לו להגיע למעלה מוסרית כלשהי . מהלך מחשבות זה הוא אחד היסודיים שבהודיות ( עיין במבוא , סעיפים . ( 43 , 31 לעתים קרובות נאמר הוא בניסוח שלילי דווקה , וההודיה שלפנינו היא הדוגמה השלמה והמגובשת ביותר של ניסוח שלילי זה . כלומר , לא נאמר כאן : 'הכול נעשה ברצונך / אלא : 'ובלוא רצונכה לא יהיה' ( שורה ;( 2 וכן לא נאמר כאן : 'כל דבריי הם מתנתך / אלא : יומה אדבר בלא פתחתה פיי ( שורה . ( 7 חלק גדול של ההודיה נאמר מתוך הקפדה על דרך ביטוי זו , וכך הושגה בה אחידות שירית רבה . תחילתה של ההודיה נכתבה בדף , 9 המשכה וסופה באו בדף . 10 מן החלק שבדף 9 אפשר לשחזר רק את הפתיחה עצמה ; מלבד הפתיחה אבד חלקה הראשון של ההודיה ( תחתיתו של דף 9 וראשו של דף , ( 10 בשיעור רבע בערך של אורכה מתחילתה עד סופה * אך גופה וסופה נשתמרו . גוף ההודיה מורכב משתי פסקות מנוגדות . הראשונ...  אל הספר
מוסד ביאליק