הודיה כד התאפקות אנשי היחד

הודיה כד התאפקות אנשי היחד מהודיה זו נשתמרו רק סופי השורות האחרונות , שאינם ניתנים עוד להשלמה . בכל זאת מספיקים שרידים אלו כדי ללמדנו , שהיה מדובר כאן על מעלותיהם של אנשי הכת . נושא זה נדיר למדי בהודיות ( נדון בדף , ( 6 העוסקות על פי רוב בענייניו של היחיד ; לפיכך מאלף גם המעט שנשתמר בהודיה זו . במיוחד ראויות לתשומת לב המלים ] ' מ ] תאםקים עד [ יום ] משפטיכה' ( שורה , ( 4 המעידות כי אנשי הכת מתכוננים להתגבר על מתנגדיהם בכוח הזרוע , אבל הם דוחים את התפרצותם לזמן מלחמתו הסופית של האל . ציפייה זו למלחמה העתידה היא הנושא הכולל של מגילת אור וחושך ושל דפי הסרך שנמצאו לאחרונה % ( 13—12 ) בהודיות מצאנו לה רמזים ב . 36—28 , 6 ! 26 , 4 הטפה ל'התאפקות' — להסתרת הכוונות התוקפניות ולהתנהגות ענוותנית כלפי חוץ —מצויה בסרך . 19 , 10 ; 23—21 , 9 ( העתק שורה כנגד שורה ) דף [ 14 בעמך יח [ דיו [ 2 אנשי אמת וב [ 3 ר ] בי רחמים וענוי רוח מזוקקי דף 14 הוא הראשון משלושת הדפים המקוטעים המתחברים לשריד יריעה גדול אחד ( עיין במבוא , סעיף . ( 3 מעשר שורותיו העליונות נשתמר רק החצי או השליש האחרון . השורות האמצעיות...  אל הספר
מוסד ביאליק