הודיה ב תפקידו של המנהיג

הודיה ב תפקידו של המנהיג פתיחתה של הודיה זו היתד . כנדאה כתובה בשורות החסרות שבראש הדף , ואין לראות בה המשך לדברים שבדף הקודם , שכן דברים אלה ארוכים מאוד כשלעצמם ודנים בנושא שונה לגמרי מן הנושא הנדון בהודיה זו . השורות הראשונות שבדף , 2 שאפשר לעמוד על משמעותן , מתארות את הצרות ואת הסכנות שניצול מהן בעל ההודיה בעזרת האל ( שורות . ( 7—5 ניתן אפוא לשער , שההודיה פתחה בדברים של תודה על הצלה מצרות אלו , כנהוג בפתיחתן של הודיות אחרות ( השווה . ( 20 , 5 : 19 , 3 ההודיה עוברת לדון בנושא המיוחד שלה בשורה . 7 המחבר מודה לאלהים על כוח הדיבור והתפילה שנתן לו , על 'מענה לשוך . מיכולת זו הוא עובר לשאר העניינים הכרוכים בסגולה המיוחדת שחנן אותו האל , היא סגולת המנהיגות הרוחנית . הוא מדבר על מלחמתו במתנגדי הכת , על עמדתו בתוך הכת , על הבנתו ברזי האל וכשרון הוראתו בהם . על המנהיגות הרוחנית מדובר במגילה זו פעמים אחדות , ותמיד היא נזכרת כתפקידו האישי של בעל ההודיות ( עיין במבוא , סעיף . ( 28 אולם ההודיה שלפנינו היא היחידה , שהוקדשה במיוחד לנושא זה ושדנה בו בהרחבה . למנהיגות , כפי שהיא מתוארת כאן , שתי פני...  אל הספר
מוסד ביאליק