מגילת ההודיות ממגילות מדבר יהודה

עמוד:ג

מגי לת ההודי ות ממגי לות מדבר יהודה הוציאה לאור עם מבוא , פירוש ומילון בצירוף קטעים מספר הרזים ומפשר תהילים יעקב ליכט מוסד ביאליק . ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר