הודיה כו נדבה

הודיה כ ו נדבה מהוריה זו נשתמרו רק שורותיה הראשונות . בעל ההודיה מספר תחילה , כיצד בוחר האל בצדיקים בכללם , ( 25—23 ) ואחר כך עובר הוא לעניין בחירתו האישית . ( 27—25 ) המלים ינדבהי רעולה' מופיעות בשתי הפסקות , וייתכן שבעל ההודיה התכוון בשתיהן להראות פנים מסוימות שבעניין הבחירה ! קשה לומר בוודאות יותר מזה , הואיל והכתוב לקוי . על כל פנים אפשר לציין , שבהודיה זו , כמו בהודיות הסמוכות לה , הודגשו ענייניה הכלליים של הכת יותר מן הרגיל במגילה בדרר פלל . דף 23 14 [ אור ] ר אדוני כגדול כוחך ורוב נפלאותיך מעולם ועד כול [ קצי עול ] ם 24 וגדול DH [ onn ] | הסולח לשבי פשע ישעיה נט , כ ופוקד עון רשעים [ עליהם שמות לד , ז , במדבר יד , יח 25 ורצית ] בנדבת ן [ בחירך ] ותשנא עולה לעד ואני עבדך חנותני ברוח דעה ( 23 כול ; מטושטש , אבל אפשר להבחין בו בתצלום טוב . — י ( 2 עון : כתב תחילה : 'ערוך , וניקד ומחק 23 מעולם וכוי : לפי תהלים צ , ב : קג , יז , דברי הימים א כט , י . 24 הסולח לשבי פשע ופוקד עון רשעים וכר 1 האל רחום כלפי בחיריו , ואכזרי כלפי הרשעים . כאן נוסחה תורתה היסודית של הכת על חלוקת העולם לשתי ...  אל הספר
מוסד ביאליק