הודיה כח בקשה

הודיה כ ח בקשה , בהודיה זו מדובר —כרגיל במגילה זו —על החסד האלהי המאפשר לאדם להשיג צדקה . ברוב ההודיות מודה בעל המגילה על החסדים שכבר נעשו אתו ; הפעם הוא גם מודה על הבחירה וגם מבקש שיזכה בחסד האלהי לעתיד . הפעם הבקשה היא עיקר , ודברי תחנונים ושידולים רבים שזורים בהודיה ומחדירים בה אווירה של תפילה , השונה מאווירת התהילה וההתפארות שאנו רגילים בה במגילה זו . הדבר שהמתפלל מבקש מאלהיו היא מידת הצדקה . בשורות הראשונות שנשתמרו בקטע מדובר באופן סתמי על דרך השגת הצדקה . תחילה נזכרת שליטתו של האל בתבל . ( 3—2 ) מאחר שהוא השליט בעולם , הריהו בוחר במי שהוא רוצה ומעניק לו את חסדיו ועושה אותו לצדיק ( שורות . ( 5—4 השורות הבאות מונות את סגולותיו של הצדיק . כסגולה ראשונה נזכרת היכולת להתפלל ( שורה !( 6 הסגולות האחרות הנזכרות הן הדבקות באל וקיום המצוות ( שורה . ( 7 בשורה 8 פותח המתפלל את בקשתו והוא פונה אל האל בנוסחת הפתיחה 'ברוך אתה אדוני' ובדברי שבח קצרים . אחר כך הוא אומר : 'הנה הואלתה לעש [ ות עם עבדך ] חסד ותחוננו ברוח רחמיך — כלומר , הנה זכיתי בעצם מתן הרוח ונמנה אני עם בחיריו . התוצאה הראשונה של...  אל הספר
מוסד ביאליק