הודיה טו על התרחקותו מעדת שוא

הודיה טו על התרחקותו מעדת שוא על קיומה של הודיה קצרה זו מעידים פתיחתה ( שבתחתית דף ( 7 וסופה בראש דף . 8 גופה לא נשתמר , ומשום כד אין לדעת מה היה תוכנה . אף על פי שנוסחת הפתיחה נשתמרה ללא המשך , מכל מקום אינה מחוסרת עניין : היא מביעה בבהירות יתרה את השקפתו של בעל ההודיות , שהעולם מתחלק לצדיקים ולרשעים , המהווים מעין שני מחנות מנוגדים . האל מפיל לאדם גורל וקובע לו , עם איזה משני המחנות יימנה , והוא מעניק מחסדו ומסליחתו רק למי שנמנה עם גורל הצדיקים . השקפה זו אופיינית היא למגילות בכללן , והיא גם חלק מתורתן המיוחדת של ההודיות , עיין במבוא , סעיף . 32 אבל דווקה בשורה מבודדת זו מצאנו את ניסוחה החריף והברור שבמגילת ההודיות . דף 34 7 [ אודכ ] ה אדוני כי לוא הפלתה גורלי בעדת שו ובסוד נעלמים לא שמתה חוקי ן 35 [ ותבי ] אני לחסדיכה ולסליח [ ותיבה אקוה ] ובהמון רחמיכה לכול משפטי ן ... 36 ( חסרות שורות אחדות ) דף 2 8 ... צדק ] תכה תכון לעד 3 כי לא תה דף , 7 שורה י ( 3 הפלתה : תלוי . — גורלי י מטושטש . — בעדת : עי תלויה . ( 35 — [ אקוה ] ] על פי — . 22 , 10 ובהמון : קטוע . ( 38— משורה זו נשתמרו שרי...  אל הספר
מוסד ביאליק