האדם ובחירתו

האדם ובחירתו שפלות האדם . 40 ההתפעלות מגדולתו של האל המתגלה בטבע מביאה לא רק להכרת החוק השליט בתבל ולמסקנות שתוארו למעלה . המהרהר בכוח האל ובהדרו אינו יכול שלא לראות כנגדם את קטנותו ואת אפסות כוחו של האדם . על כן תמצא במקרא ביטויים רבים להכרה במוצאו השפל של האדם , בקוצר ימיו הרעים ובאפסות כל מאמציו . ודיינו שנזכור את הפסימיות העמוקה שבמעשה גךעדן , את הבלטת כוחו והדרו של הבורא בדברי הנביאים , לעומת שפלות האדם , את השפלת עצמם של משוררי תהלים , . 43 ? מגילת אור וחושך בכללה , הודיות > 35 , 6 ! 35 , 3 השווה עזרא ד יג , ה—יא . . 44 הודיות . 45 . 18—12 , 3 הודיות . 46 . 33—29 , 3 את המקומות העיקריים , שנזכרה בהם תורת הבריאה החדשה בספרות זו , הבאתי בפתיחה להודיה כג . . 47 הודיות . 48 . 31 , 7 הוריות . 49 . 12—11 , 13 113 , 11 סרך 125 , 4 חנוך עב , א . את הרהוריו הקודרים של איוב ואת ספקנותו של קהלת ! ואף על פי כן אין אתה יכול לומה שהרגשת ההשפלה העצמית שלטת במקרא , שרוח המקרא קודרת בעיקרה ושהוא משליט השקפת עולם פסימית בכל תחום השפעתו הרוחנית הנרחבת . אך דווקה בהודיות התגבשה ההכרה בחולשתו ובשפלות...  אל הספר
מוסד ביאליק