תוכן המגילה

תוכן המגילה . 21 מגילת ההודיות היא אוסף של שירים , המביאים את תודתו של האדם על החסדים שעשה אתו האל . עיקר תעודתן לבטא את רגשותיו של המחבר כלפי אלהיו ולתאר את חוויתו הדתית האישית , היינו : את שמחתו בקרבת אלהיו , את ייאושו מחמת החטא , את ביטחונו בעזרת האל , את התפעלותו מהדר האל , מכוחו ומטובו , וכיוצא באלה . אולם ההרגשה המרכזית והיסודית היא הכרת הטובה . בעל ההודיות חש בלבו , שהרבה האל להיטיב עמו , ולפיכך מוקדשים דבריו ברובם למניית החסדים השונים שעשה עמו האל . הוא מוסיף למניין החסדים הרהורים שונים על טיבו של החסד האלהי ובירורים עיוניים בדרכיה של ההשגחה הפרטית , לעתים הוא גם סוטה במקצת מן הנושא המצומצם של חוויתו האישית ומספר את שבחה של עדתו הדתית , או מתאר את מאורעות אחרית הימים . לנושאים עיוניים אלה נודעה אמנם חשיבות מרובה , כפי שעוד יבואר להלן , ואף על פי כן עיקר תעודתו של החיבור הוא להביע את תודת המחבר לאלהיו , וכל הדברים האמורים בו משתלבים במסגרת הספרותית של הבעת התודה . על כן מודה בעל ההודיות לאלהיו תמיד בתחילת דבריו הודאה ישירה ופשוטה על חסד מסוים , המתואר במלה אחת או בשתיים , ורק לא...  אל הספר
מוסד ביאליק