הודיה ז אלי חומת עוזי

הודיה ז אלי חומת עוזי בתחתיתו של דף 3 ובראשו של דף 4 היתה רשומה הודיה קצרה , וממנה נשתיירו לנו ההתחלה והסוף . כמעט כל הדברים שנשתמרו מדברים בעניין ביטחון בעל ההודיות באלהיו , והתמונות שבאו לבטא רעיון זה הן המקובלות בהודיות . דף 37 3 אודכה אדוני כיא הייתה לי לחומת עוז ו 38 [ ותצילני מכו ] ל משחיתים וכול [ שטן כי ] תסתירני מהווות מהומה א ו 39 ל בל יבוא [ גדוד ( חסרות שורות אחדות ) דף 3 4 [ ותקם ] על סלע רגלי 1 4 [ להתהלך ב ] דרר עולם ובנתיבות אשר בחרתה מ 1 דף , 3 שורה ( 37 אודכה • התחיל באמצע השורה . ( 38 — [ שטן : [ על םי קטע — . 6 A [ כי ] ? עקבות — . מהומה : מטושטש . — א ;] אחריו עוד עקבות . ( 39 — [ גדוד : [ עקבות , על פי — . 28 , 8 דף , 1 שורות ( 2—1 שרידים לא ברורים של אמצעי השורות . — ו ) [ והקם : [ על-פי תהליט מ , ג . — רגלי : אחריו עקבות מטושטשות . (« — ובנתיבות : ביית תלויה . 37 לחומת עוז : תמונת החומה רווחת בהודיות . השווה 18 , 7 , 25 , 6 ובנאמר שם . 38 משחיתים : מונח זה חוזר עוד בקטע 16 , 4 גם שם מקומו מקוטע , ואין אנו יכולים לעמוד על משמעותו . 3 [ ותקם ] על סלע רגלי : השווה...  אל הספר
מוסד ביאליק