החברה היהודית בממלכת פולין-ליטא

החברה היהודית בממלכת פולין-ליטא

מחבר: יעקב גולדברג
שנת ההוצאה: תשנ"ט - 1999
מילות מפתח: יהודי פולין; קהילה יהודית בתפוצות; יהודי ליטא; יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; פולין; קהילה יהודית; קהילה-יהודית; ארגון קהילה יהודית; אירגון קהילה יהודית; קהלה; יהדות ליטא; יהדות ליטה; יהודי ליטה
בספר זה בוחן פרופסור יעקב גולדברג מהאוניברסיטה העברית בירושלים היבטיםן של חיי החברה היהודית בפולין במאות הט'ז-הי'ח, היבטים שאינם מוכרים או שטרם נבדקו עד תום.
העובדות, המסקנות וההכללות המובאות בפרקי הספר יש להן נגיעה בענייני החברה היהודית, והן מוצגות בזיקה אל הגורמים שעיצבו את מצבו של הציבור היהודי שהתרכז בממלכת פולין-ליטא ושהיה בזמנו הגדול ביותר בעולם.
המחבר מקדיש תשומת-לב מיוחדת לשאלת מבנה היחסים שבין החברה היהודית ובין האוכלוסייה הפולנית, שחיו בשכנות קרובה בתקופה הזאת, נושא שעד כה נחקר אך מעט, על אף העובדה שהיחסים בין הפולנים לבין היהודים היו גורם שעיצב במידה ניכרת את מצב היהודים בארץ זו.
בהקשר זה עומד המחבר גם על ההבדלים התרבותיים שבין היהודים ובין הלאומים האחרים שחיו בממלכת פולין דאז, ועל ההבדלים במבנה החברתי ובמבנה התעסוקה שביניהם. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13