טבלה 4 אוכלוסייה יהודית בגיל 15 ומעלה ב־14 עיירות לפי הגיל והמין