איור ‭.5‬ חלק מרשימת היהודים שנרצחו בידי קוזקים בשנת 1648 בנארול ‭.(Narol)‬