פתח־דבר

עמוד:8

היהודים להקמת היסודות לקיומם ועל סיגול אי אלו מרכיבים של התרבות הפולנית בחוגים יהודיים מסוימים . המאמרים שבספר זה נכתבו במרוצת יותר מעשרים שנים , וכל אחד מהם הוא שלמות העומדת לעצמה . משום כך אפילו לאחר התאמתם לפרסום בכפיפה אחת לא היה אפשר להימנע מחזרות פה ושם , שבלעדיהן החיבורים הבודדים לא היו מובנים לקורא . לא היה בכוונתי להביא סקירה מלאה של תולדות החברה היהודית בממלכת פולין ליטא , אלא להגיש את תוצאות מחקרי בכמה תחומי חיים מוכרים פחות של חברה זו . על כן , בפרקים על הפונדקים היהודיים בעיר ובכפר התמקדתי בסוגיות הכלכליות והחברתיות של אוכלוסייה זו שטרם נחקרו , ופסחתי ביודעין על שאלת החסידות , שמחקרים רבים אחרים כבר עסקו בה . באופן דומה בפרק על הנישואין בקרב יהודי פולין במאה הי " ח אני מצטמצם בהצגת דעת הקהל בתקופת ההשכלה על קשרי הנישואין בקרב היהודים , בתוכנית להנהיג רפורמות בתחום זה , בהיקף שוק הנישואין , בבדיקת מבנה גיל הנישואין על סמך מפקדי האוכלוסין ובשאלות ה ' קעםט . ' החיבורים שבקובץ הזה מתפרסמים בדרך כלל בצורה שראו אור בלשונות השונות שנזכרו לעיל . באי אלו מקרים נעשו תיקונים קלים או שינויים אך ורק כאשר התעורר הצורך להביא בחשבון פרסומים שראו אור בינתיים ושיש בהם חידושים משמעותיים בסוגיות הנידונות . רק הפרק הראשון על יחם החברה הפולנית אל היהודים הוא הרחבה ומיזוג של שלושה מאמרים שאלה כותרותיהם : ( 1 ) פולנים ויהודים במאות הי " ז והי '' ח ( 2 ) ;( 'Poles and Jews in the 17 th and 18 th Centuries ') חברים וזרים - מתווה של היחסים בין היהודים לבין הפולנים בממלכת פולין ליטא 'Friends and Strangers ) - An Annoteted Outline of the History of Polish-Jewish Relations in the ( 3 ) ;( former Polish Commonwealth ' השינויים ביחס החברה הפולנית כלפי היהודים במאה הי " ח 'The Changes in the Attitude of Polish Society towards ) . ( the Jews in the Eighteenth Century ' אני מודה לכל אלה שבזכותם הספר הזה רואה אור : לצופיה לסמן , שלא חסכה מאצים בתרגום כל הטקסטים לעברית ; למרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם באוניברסיטה העברית , אשר סייע להוציא ספר זה לאור , וליושב ראש המרכז , פרופסור ישראל ברטל , אשר עודדני להביא את עבודתי לידי גמר ; למרכז זלמן שזר ומנהלו מר צבי יקותיאל , ששקדו על פרסום החיבור הזה על הצד הטוב ביותר . אני חייב תודה ליצחק כהן , שהתקין והביא את הספר לדפוס , ולבנימין לסמן , שעידכן את הלוחות הסטטיסטיים בפרק על הנישואין בקרב יהודי פולין במאה הי " ח . הרעיונות והנושאים שבספר זה הושמעו בשיעורי באוניברסיטה העברית , ואני מודה למשתתפים בהם . עם חוג זה נמנו מי שהיום הם חוקרים מוכרים בזכות עצמם כמו גרשון ד ' הונדרט , משה מ ' רוסמן , וגם חוקרים צעירים יותר כמו אדם טלר ויהודית קליק .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר