טבלה 13 הבדלי הגילים בין בני זוג יהודים בפולין־ קטן ובגליל ויילון, ‭*1791‬