פרק ראשון על יחס החברה הפולנית כלפי היהודים

עמוד:12

הנובעת מ"השוואה מופלאה" זו נוכל ללמוד , כי "הפוגרומים בימי הביניים [ היו ] תופעה של תרבות מפותחת יותר של העמים שביצעו אותם "! " לעומת זאת , נודעת חשיבות רבה להערות בנושא האמור , המפוזרות בחיבוריהם של היסטוריונים פולנים , המוקדשים לסוגיות אחרות . שהרי כמעט כל חוקר פולני של תולדות עמו נתקל בשאלת היחסים הערים שבין הפולנים ליהודים , שאיכלםו במספר רב את ממלכת פולין ליטא , בעייתיות העוברת כחוט השני בתולדות פולין לתקופותיה . במרוצת עשרות השנים האחרונות כתבו יאנוש טאזביר ויעקב גולדברג על מסכת היחסים שבין הפולנים ובין היהודים במאות ''םדנדח ן ולאחרונה הוסיפו הערות אחדות על נושא זה מריה בוגוצקה ( M . Bogucka ) והנריק סמםונוביץ ' בסינתזה שכתבו יחד על תולדות הערים והמעמד העירוני בממלכת פולין ליטא . ' העניין ההולך וגובר היום בעברם המשותף של הפולנים ושל יהודי פולין - עניין שבא לידי ביטוי , בין היתר , בכמה כנסים מדעיים בינלאומיים בנושא זה שנערכו בשנים האחרונות - ' יש בו כדי ללמד על כך , שבתולדות היחסים בין יהודים לפולנים בממלכת פולין ליטא היו לא רק תופעות של זרות ושל ניגודים הדדיים ולא רק נטייה להתבוללות שהחלה אצל היהודים במחצית השנייה של המאה הי"ח , אלא היו בהן גם אותות להתקרבות הדדית איטית , וכן אימוץ אי אלו יסודות של התרבות היהודית על ידי החברה הפולנית ושל כמה וכמה מרכיבים של התרבות הפולנית על ידי החברה היהודית שהתקיימה בצידה . תולדות היחסים שבין הפולנים ליהודים הן חלק בלתי נפרד מן הבעיה הכללית של הדו קיום בין היהודים לחברות שסבבו אותם בכל ארצות התפוצה . עם זה , הן ראויות לתשומת לב מיוחדת , ולא רק מפני שבפולין נהנו היהודים מסובלנות רבה יותר ומזכויות רחבות יותר מאשר במקומות אחרים . שהרי במשך כמה מאות שנים התקיים והתפתח שם ריכוז חשוב של אוכלוסייה יהודית , שבשעתו היה הגדול בעולם . תנועות דתיות וחברתיות שצמחו בקרב הציבור היהודי בממלכת פולין ליטא במאה הי"ח - 11 פטאשניק , 1922 שם , עמ ' . 232-225 J . Tazbir , Swiat panbw Paskow . Eseje i studia , Lodz 1986 , pp . 195-241 ; idem . 12 Szlakikulturypohkiej , Warszawa 1986 , pp . 174 ; idem , 'Die Reformation in Polen und die Juden ' , in : Deutsche Polen-Juden . Ihre Beziehungen von den Anfangen bis ins 20 . Jahrhundert , S . Jersch-Wenzel ( ed . ) , Berlin 1987 , pp . 11 1-139 M . Bogucka & H . Samsonowicz , Dzieje miasl i mieszczahstwa w Polsce 13 przedrozbiorowej , Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdarisk— Lodz 1986 , pp . 467-575 The Jews in Poland , Ch . Abramski & A . Polonsky ( eds . ) , Oxford 1986 ; Zydzi w 14 dawnej Rzeczypospolitej , A . Link-Lenczowski ( ed . ) , Wroclaw-Warszawa- Krakow 1991

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר