טבלה 14 הבדלי הגילים בין בני זוג יהודים ב־15 ערים בפולין־קטן ובגליל ויילון (קאזימייז' ו־14 עיירות‭*1791 ,(‬