פרק עשירי היהודי והפונדק העירוני באזור פודלאשיה

בפודלאשיה היה שיעור גבוה במיוחד של יהודים שעסקו בייצור משקאות חריפים ובמכירתם . בהחלטה של הסיימיק של פודלאשיה , שהתכנס בדרוהיצ'ין , ( Drohiczyn ) מיום 7 בדצמבר 1694 צוין , כי היהודים ... " אגב הוצאת הנוצרים משתלטים על הערים , על כל המסחר , על החכירות לא רק של פונדקים ושל מבשלות בירה , אלא אף של אחוזות שלמות , שחרפה היא להזכיר זאת , וכיו"ב ' . " ההערה על מספרם הרב של היהודים שהתפרנסו מייצור משקאות חריפים וממכירתם - אם נתעלם מעניין חכירתם של אגדים שלמים של אחוזות - עולה בקנה אחד עם מצב הדברים כפי שהיה לאשורו . לפי חישוביו של רפאל מאהלר , שהתבססו על הנתונים של מיפקדי האוכלוסייה היהודית בשנים , 1765-1764 השיעור הגבוה ביותר של יהודים יושבי כפרים היה בפודלאשיה , בסמוך לפודוליה ולמאזוביה , והוא עמד על 55 אחוזים . למעט קבוצה מבוטלת של בעלי מלאכה כפריים וסוחרים זעירים ספורים שהתגוררו בכפר , נכללו במספר זה בעיקר חוכרי פונדקים ומבשלות בירה , על בני ביתם , משרתיהם ועובדיהם היהודים . גם בפודלאשיה היתד , קיימת כבר למן המאה הט " ז רשת מפותחת של פונדקים עירוניים , ולימים כמעט כולם הוחכרו ליהודים . למצ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי