טבלה 16 הבדלי הגילים בין בני־זוג יהודים ב־169 כפרים במחוז קראקוב, ‭*1791‬