טבלה 1 אוכלוסייה יהודית בגיל 15 ומעלה לפי הגיל והמין