פרק ראשון על יחס החברה הפולנית כלפי היהודים

היהודים בקרב אוכלוסייתה של ממלכת פולין ליטא חקר תולדות היחסים בין הפולנים ליהודים , בדומה לכל הסוגיות שעניינן דו קיום של קבוצות לאומיות ודתיות שונות זו מזו , מעורר בעייתיות כאובה וםפוגה ברגישויות . לפיכך , כאשר אנו באים לדון בסוגיות אלו , אף מתוך התייחסות לעבר רחוק , עלינו להישמר מפני הערכות א פריודיות המסתמכות על סטראוטיפים ועל השפעות שהתגבשו במרוצת מאות שנים . כל שכן שהניסיונות למלא את הפרצות בתחום כה חשוב , מגוון ורב פנים נעשו על פי רוב בדרך של שיפוטים והכללות לפי צורכי השעה , ואלה הביאו לידי אי הבנות . לעניינים אלו חשיבות בסיסית , שכן יחס השכבות השונות של החברה הפולנית כלפי המכונה "הזר " חשף את הקשר הלאומי ואת התודעה הלאומית שהטביעו בה את חותמם . ליחסים בין היהודים לפולנים נודעה השפעה ניכרת הן על מצבם הכללי של היהודים בממלכת פוליךליטא במאות הט " ז-הי " ח והן על התחומים השונים של חייהם החברתיים , שכן במסגרת היחסים הללו ניהלו היהודים פעילות כלכלית בהיקף רחב וקשרו קשרים מגוונים עם כל שכבות החברה בפולין דאז . כמו כן , תחומים מסוימים בחיי הדת והתרבות של היהודים ומבנה התעסוקה שלהם היו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי