טבלה 5 אוכלוסייה יהודית בגיל 15 ומעלה ב־212 כפרים לפי הגיל והמין