טבלה 7 אוכלוסיית יהודים נשואים ב־15 ערים (קאזימייז' ו־14 עיירות) לפי הגיל והמין