טבלה 3 אוכלוסייה יהודית בגיל 15 ומעלה בקאזימייז' לפי הגיל והמין