פרק ראשון על יחס החברה הפולנית כלפי היהודים

עמוד:13

היינו , התנועה הפרנקיםטית והחסידות - מילאו תפקיד חשוב בתולדות העם היהודי והטביעו את חותמן על התפתחות היחסים שבין היהודים לפולנים . גם ההבדלים הלאומיים והדתיים שבקרב אוכלוסייתן של מלכות פולין ושל הנסיכות הגדולה של ליטא היו אחד הגורמים שקבעו את דרך החיים של הפולנים ושל היהודים אלו עם אלו . מה גם שכבר במאה הי " ז הפסיפס הלאומי והדתי של תושבי ממלכת פולין ליטא עורר עניין וביקורת הן בקרב הפולנים והן בקרב הזרים . התפלגות לאומית , דתית ותרבותית מתעמקת והולכת בקרב אוכלוסיית ממלכת פולין ליטא היתה במידה רבה תולדה של קליטת מרחבים חדשים במסגרת הגוף המדיני שהלך וגדל . כתוצאה מאיחוד פולין וליטא נוספו אל הרכב תושביה של ממלכת פולין ליטא ליטאים , טטרים , רותנים וביילורוםים , ואלה התגבשו כקבוצה לאומית נפרדת . בעקבות סיפוח פרוסיה המערבית ( שנקראה פרוסיה המלכותית והיתה שייכת לממלכת פולין ליטא ) גדלה במידה ניכרת האוכלוסייה הגרמנית שחייתה בגבולות ממלכת פולין ליטא . כנגד זה , נהירתם של ארמנים , סקוטים , יהודים ומנונים ( mennonites ) מהולנד , כמו גם של מתיישבים גרמנים מחוץ לתחומי מלכות פרוסיה , היתה תוצאה של פעולות יישוב שנמשכו כמעט בלא הרף . השמדת כמה וכמה ריכוזים יהודיים באוקראינה בגזירות ת"ח ות " ט עצרה את גלי ההגירה של יהודים אל פולין . כמו כן , מספר לא מבוטל של יהודים יצא באותן השנים , אם לצמיתות אם זמנית , את גבולות ממלכת פולין ליטא . גם בתקופת הפלישה השוודית היגרו יהודי פולין ממנה , ומקצתם הלכו בעקבות חצרו של המלך יאן קאז ' ימייז ' לשלזיה ושם מצאו מקלט . 16 לימים חזרו רבים מן הנמלטים אל ארצם , עם שהם מתעלמים מהתחדשות האיום של גירוש בולל , במו גם מן הרדיפות ומן הפרעות שפתחו בהן פלוגותיו של סטפאן צ ' ארנייצקי . ( Stefan Czamiecki ) יהודים שבאו מן האזורים הגרמניים שנפגעו במלחמת שלושים השנה , ואחריהם היהודים שגורשו מווינה בשנת E . Eckman , 'Juraj Krizanic o Polsce ' , in : Literatura , komparatystyka , folklor . 15 Ksiega poswiecona Julianowi Krzyzanowskiemu , Warszawa 1968 , pp . 180 , 186 W . Czapliriski , 'Emigracja polska na Sl ^ sku w latach 1655-1669 ' , Sobotka , X 16 ( 1955 ) , pp . 556-572 17 י' היילפרין , 'פליטים יהודיים של מלחמת שלושים השנה במזרחה של אירופה , ' ציון , כז ( תשנ '' ב , ( עמ י ; 215-199 מי נדב , 'תודלות קהילת פינסק קארלין : / 1880-1506 בתוך : פינסק , ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק קארלין מראשיתה ועד חורבנה , 1941-1506 תל אביב-חיפה תשל"ג , עמ' ; 47-46 ראה : ג " ד הונדרט , 'שקיעת יראת כבוד בקהילות בית ישראל בפולין ליטא , ' בתוך : בר אילן , ספר השנה של אוניברסיטת בר אילן , כד-כה ( תשמ " ט , ( עמ' G . D . ; 47 Hundert , 'Jewish Urban Residence in the Polish Commonwealth in the Early ; Modern Period' , The Jewish Journalof Sociology , XXVI ( 1989 ) , p . 27 תופעה אחרת בקשר עם מלחמת שלושים השנה מתאר י' קפלן , 'פליטים יהודים מאשכנז ומפולין

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר