איור ‭.1‬ עמוד השער של הספר: ‭Krakow 1606 Lament Zydow bochehskich dla wygnania 2 Bochnie,‬ (תלונת יהודי בוכניה על גירושם משם) מאת אכאצי קמיטה, עם כתובת בעברית.