טבלה 17 בני־זוג יהודים החיים במשקי בית של הוריהם בפולין־קטן ובגליל ויילון, ‭*1791‬