איורים ‭.4-3‬ שני עמודים מתוך הספר ‭vsiwan) Proces sprawy bochehskiej z Zydami‬ בעניין בוכניה והיהודים) מאת אכאצי קמיטה, עם כתובת בעברית (מן המאה הי"ז‭.(‬