פרק ראשון על יחס החברה הפולנית כלפי היהודים

עמוד:9

פרק ראשון על יחס החברה הפולנית כלפי היהודים היהודים בקרב אוכלוסייתה של ממלכת פולין ליטא חקר תולדות היחסים בין הפולנים ליהודים , בדומה לכל הסוגיות שעניינן דו קיום של קבוצות לאומיות ודתיות שונות זו מזו , מעורר בעייתיות כאובה וםפוגה ברגישויות . לפיכך , כאשר אנו באים לדון בסוגיות אלו , אף מתוך התייחסות לעבר רחוק , עלינו להישמר מפני הערכות א פריודיות המסתמכות על סטראוטיפים ועל השפעות שהתגבשו במרוצת מאות שנים . כל שכן שהניסיונות למלא את הפרצות בתחום כה חשוב , מגוון ורב פנים נעשו על פי רוב בדרך של שיפוטים והכללות לפי צורכי השעה , ואלה הביאו לידי אי הבנות . לעניינים אלו חשיבות בסיסית , שכן יחס השכבות השונות של החברה הפולנית כלפי המכונה "הזר " חשף את הקשר הלאומי ואת התודעה הלאומית שהטביעו בה את חותמם . ליחסים בין היהודים לפולנים נודעה השפעה ניכרת הן על מצבם הכללי של היהודים בממלכת פוליךליטא במאות הט " ז-הי " ח והן על התחומים השונים של חייהם החברתיים , שכן במסגרת היחסים הללו ניהלו היהודים פעילות כלכלית בהיקף רחב וקשרו קשרים מגוונים עם כל שכבות החברה בפולין דאז . כמו כן , תחומים מסוימים בחיי הדת והתרבות של היהודים ומבנה התעסוקה שלהם היו במידת מה תולדה של גורם זה . תולדות היחסים בין היהודים ובין השכבות השונות של החברה הפולנית והאוכלוסייה הרב לאומית של ממלכת פוליךליטא בכלל משתרעות על פני מאות שנות דו קיום של הציבור היהודי הגדול ביותר באותה העת בתפוצות עם שכניו . היהודים קשרו קשרים לא רק עם הפולנים אלא גם עם שאר חלקי האוכלוסייה , שהיתה מגוונת מבחינה לאומית ודתית . תולדות היחסים שבין הפולנים ליהודים מעוררות עניין הולך וגובר הן בקרב החוקרים והן בקרב חוגים רחבים בציבור של שני העמים . ואולם המחקר שדן בשאלות האלה התרכז באופן בלעדי כמעט בשלושה פרקי זמן - בין המאה הי " ט לראשית המאה הכ ' , ' J . Rabinowitsch , 'Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Polen und Juden ' , 1 Der Jude , IV ( 1919-1920 ) , pp . 254-263 ; F . Golczewski , Polnisch-Jiidische

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר