פרק שלישי המעמד המשפטי של יהודי פולין וכתבי־הזכויות שהוענקו לקהילות בממלכת פולין־ליטא במאות הט"ז-הי"ח

כתבי הזכויות שהוענקו ליהודים בממלכת פולין ליטא נמנים עם אותה קבוצה של תעודות שכלולים בה כתבי הזכויות שהוענקו לשלכטה , לכמורה , לערים , למיעוטים לאומיים , כגון קראים , ארמנים , טטרים וסקוטים , וכן לאנשים פרטיים . התעודות מגדירות את הזכויות שמעניק מי שנותן את כתב הזכויות ואת החרויות והחובות של מקבל הכתב . בכתבי הזכויות שהוענקו ליהודים מנוסחים חוקים המגדירים את היחסים בין היהודים לשאר האוכלוסייה ובינם לבין המדינה , את זכויותיהם באשר למגורים ולמסחר , לבניית בתי כנסת ולהקמת בתי עלמין , ואת היקף סמכויות השיפוט של המלך או של בעל האחוזה לעומת סמכויות השיפוט של הקהילה . בכתבי הזכויות האלה מוגדרות גם חובותיהם של היהודים כלפי השלטונות , וזכויותיהם וחובותיהם בזיקה אל העירוניים ; כמו כן , הם עוסקים בהיבטים מסוימים של החיים בתוך הקהילה ושל הארגון הקהילתי עצמו . קהילה או יחיד ביקשו כתב זכויות כאשר נדרשו להיתר חדש מאדוני המקום , וכאשר היה צורך באישור כתב זכויות קודם ( שהרי , למן ימי הביניים ועד לקיצה של מלכות פולין החופשית במאה הי " ח , תעודה שהוציא דוכס או מלך ולא אושרה בידי ממשיכו אפשר היה לראותה כנ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי