פרק שישי חוכרי האחוזות היהודים ומרותם על האיכרים

במבנה החברתי של האוכלוסייה היהודית בממלכת פולין ליטא בולטות שלוש קבוצות , שכל אחת מהן היתה מעורבת בדרך משלה בחקלאות . הן נבדלו זו מזו במידה ניכרת מבחינה מספרית : האחת היתה גדולה מאוד , ואילו שתי האחרות לא מנו יותר מכמה מאות איש . עם זה , מצבן המספרי של שתי הקבוצות הללו לא העיד על חשיבותן , לפי שלשתיהן היה חלק בענף בסיסי של המשק הארצי , והן היו תופעה מיוחדת בחברה היהודית בממלכת פולין ליטא . הקבוצה הגדולה ביותר היתה של חוכרי פונדקים ומבשלות בירה ושיכר , אשר כמעט ככלל חכרו נוסף על כך גם חוות עזר , שהיו משקי איכרים קטנים או בינוניים . ו קבוצה זו מנתה במאה הי '' ח למעלה מרבע מכלל האוכלוסייה היהודית בממלכת פולין ליטא . החוכרים הללו לא עבדו בשדה ובמקומם עבדו איכרים שמילאו את חובת האנגריה . לא רק אדוני האחוזות והסטרוםטים אלא גם כמרים ונזירים ששימשו כמינהלני אחוזות הכנסייה העבירו ליהודים מספר - שהוסכם עליו בחוזה - של ימי עבודת חובה של צמיתיהם או העמידו לרשותם לתקופת החכירה כמה איכרים בעלי משקים זעירים . אם עבודת צמיתים זו לא סיפקה את צורכי החוכרים היהודים , הם היו יכולים לפנות אל מינהלני אחוזות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי