טבלה 12 נישואי בוסר בקרב יהודים בגיל 15 עד ‭,19‬ בפולין־קטן ובגליל ויילון, 1791 (אחוז מכל היהודים באותה קבוצת גיל)