איור ‭.9‬ יאן פיוטר נורבלין, משפחה יהודית במפנה המאות הי"ח-הי"ט. המוזיאון הלאומי בקראקוב.