טבלה 15 הבדלי הגילים בין בני־זוג יהודים בקאזימייז' ליד קראקוב, ‭'1791‬