טבלה 11 אחוז הגברים באוכלוסייה הנוצרית בעדה הכנסייתית ויילן ‭(Widen)‬ ובאוכלוסייה יהודית בפוליךקטן ובגליל ויילון ‭,(Wielun)‬ לפי הגיל, 1791