פרק ארבעה־עשר על ספר הזיכרונות של משה וסרצוג, שוחט בפולין־גדול

שלושת ספרי הזיכרונות הראשונים של יהודים פולנים נכתבו במאה הי " ח - האוטוביוגרפיה של הפילוסוף הנודע שלמה מימון ויומניהם של דב איש בוליחוב ושל משה וםרצוג . נדון כאן ביומן השלישי , שמחברו נולד באמצע המאה הי"ח בעיירה םקוקי ( Skoki ) שבפולין גדול . י נכדו של וםרצוג מסר את יומנו של הסב להיינריך לבה - ( Heinrich Lowe ) חוקר הפולקלור היהודי ופעיל ציוני - והלה הוציאו לאור בשנת . 1910 מן הסתם פיענוח הכתוב בכתב יד לא גדול זה - שנוסחו המודפס מחזיק 28 עמודים צפופים - שהיה מחוק במקומות רבים והיום כבר אינו בנמצא , היה קשה למהדיר מפני שנאלץ לדלג לא רק על מילים בודדות אלא אף על קטעי טקסט קטנים . ספר זיכרונותיו של וסרצוג הוא שריד נדיר של כתיבה עברית מתקופת ההשכלה בפולין ליטא , וכמו האוטוביוגרפיות של שלמה מימון ושל דב מבוליחוב הוא נבדל במידה ניכרת מיצירות אחרות מסוגו , כלומר , מרישום הקורות העברי שהוחל בו קודם לכן , ובו תוארו ייסורי המתים על קידוש השם , גורלותיהן של קהילות שלמות ושל הציבור היהודי בכלל . הוא נבדל מן האוטוביוגרפיה של יום טוב ליפמן הלר המקיפה את השנים 1644-1629 והמכונה גם יומן משפחה . מחבר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי