פרק חמישי הקהילה במשטר החברתי־המדיני בממלכת פולין־ליטא

במאות הט " ז-הי " ז מתגבש המבנה הארגוני המסועף של הקהילות וזו תקופת פעילותן הרבגונית והחיונית ביותר ' . מכל מוסדות השלטון העצמי בממלכת פוליךליטא דברי ימיהן של הקהילות הם העתיקים ביותר וראשיהם עוד במלכות ישראל . לאחר חיסולן של הנציגויות החברתיות המדיניות המרכזיות של היהודים - בממלכת פולין ליטא הדברים אמורים בביטולם בשנת 1764 של ועדי הארצות וועדי הגלילות בידי הסיים משנת - 1764 היו הקהילות לנציגיו הרשמיים היחידים של הציבור היהודי . ברבות מן העיירות הפולניות והליטאיות שתושביהן ברובם הגדול או כולם היו יהודים , היו הקהילות גופי השלטון העצמי היחידים של המינהל המקומי . כידוע , החוק המאגדבורגי אסר על היהודים למלא כל תפקיד שהוא בעיריות . בנסיבות האלה , בעיירות הללו לא יכלו לקום עיריות . הידע על הקהילות בממלכת פולין מוגבל לתוצאות המחקרים החלוציים שנערכו 1 יאן רוטקובסקי , ( Jan Rutkowski ) ההיסטוריון של הכלכלה החשוב בפולין , טוען , כי ארגוני החברות הכפריות הנהיגו אי אלו שינויים בחלוקת ההכנסות בחברה . הווה אומר , לדעתו , בתחום בסיסי של היחסים החברתיים והמשקיים פעילותן של העיריות והקהילות , שהתפתחה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי