פרק שביעי על הנישואין של יהודי פולין במאה הי"ח

. 1 דעות והשקפות על הנישואין של יהודי פולין ותוכניות לרפורמה הטענה , כי הנישואין הם מוסד שבמסגרתו שני בני הזוג ... " בחיי היום יום מנהלים חיי שיתוף הדוקים ואינטימיים כפי שיכולים רק בני אנוש ? , " וכן קביעות שזה לא כבר חדרו אל ההיסטוריוגרפיה פותחות פתח להשערה , כי ... " תולדות משק הבית , המשפחה וקשרי השארות יש להם משמעות מכרעת בתמורות חברתיות היסטוריות . " הכללה זו חלה במלואה על הנישואין בקרב היהודים בממלכת פולין ליטא , שהדעות עליהם בקרב הציבור בפולין דאז היו חד משמעיות . כדי לבחון את השאלות האלה על היבטיהן המגוונים , נסתייע לא רק במקורות ובמחקרי יסוד על המשפחה היהודית מלפנים , אלא גם בפרסומים , שלאחרונה הולכים ורבים , על שאלת הנישואין בפולין הישנה ובארצות 1 כך ניסח את הדברים הפילוסוף והמשפטן הפולני זנאמיירובסקי Cz . Znamierowski , 0 ) . { malzehstwie , Warszawa 1958 , p . 6 השווה : S . Songer & J . Dupaquier , 'Introduction ' , in : Marriageand Remarriage in Populationof the Past , London 1981 , p . 3 P . Laslett , 'Familie und Industralisierung : "Eine starke Theorie "' , in : 2 Sozia...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי