רשימת המקומות שבהם נדפס נוסח ראשון של פרקי הספר

. 1 על יחס החברה הפולנית כלפי היהודים 'Poles and Jews in the 17 th and 18 th Centuries . Rejection or Acceptance ' , in : Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas , XXII ( 1974 ) , pp . 248-282 ; 'Friends and Strangers . An Outline of the History of Polish-Jewish Relations in the former Polish Commonwealth ' , in : Dialectics and Humanism , I ( 1989 ) , pp . 13-31 ; 'The Changes in the Attitude of Polish Society towards the Jews in the Eighteenth Century ' , in : Polin , I ( 1986 ) , ; pp . 35 ^ 8 ( נדפס שנית בתוך : A . Polonsky ( ed . ) , From shtetl to Socialism , ( London- Washington 1993 , pp . 50-63 : De non tolerandis ludaeis . 2 על הנהגת חוקים אנטי יהודיים בערים הפולניות והמאבק נגדם - פרשת יהודי ויילון במאות הט " ז-הי " ט 'De non tolerandis ludaeis . On the Introduction of Anti Jewish Laws into Polish Towns and the Struggle against them ' , in : Studies in Jewish History Presented to Professor Raphael Mahler on His Seventy Fifth Birthday , Merhavia 1974 , pp . 39-52 . 3 המעמד המשפט...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי