החברה היהודית בממלכת פולין-ליטא

עמוד:4

Jacob Goldberg The Jewish Society in the Polish Commonwealth המערכת המדעית פרופ ' ישעיהו גפני ( יו"ר , ( צבי יקותיאל , פרופ' ג'רמי כהן , פרופ' רוברט ליברלס , ד"ר מנחם מור , ד " ר שמואל פיינר , פרופ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן © Copyright by The Zalman Shazar Center for Jewish History , Jerusalem Printed in Israel , 1999 מםת"ב ISBN 965-227-130-6 מספר קטלוגי Catalogue No . 185-397 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשנ '' ט אין להעתיק או להפיץ ספר זד , או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית ' ) גרף חן (' בע " מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר