פרק ראשון על יחס החברה הפולנית כלפי היהודים

עמוד:11

היחסים בין יהודים לפולנים התגבשו מכוח עצמם יותר מאשר במונרכיות אבסולוטיות , שהשלטון המרכזי בהן התערב בכמה תחומי חיים של החברות שהיו כפופות לו . מחקריהם של אוסקר האלצקי \( 0 . Halecki ) פשמיםלאב דומבקובםקי p . ) ( Dabkowski ועמנואל רינגעלבלום , ( E . Ringelblum ) שראו אור במרוצת מלחמת העולם הראשונה או בתקופה שבין שתי המלחמות , נמנים עם החיבורים היסודיים הכוללים מידע מקיף על היחסים שבין הפולנים ליהודים בממלכת פולין ליטא והערכות של יחסים אלו . בספר קצר שראה אור בשפה העברית דן מ ' מיזם בשאלות האלה באורח חד צדדי ביותר , ואין הוא מתעמק בשאלת היחסים הפנימיים בתוך החברה הפולנית . השקפות אחרות באות לידי ביטוי במאמריהם של הכומר וירשילו ( Ks . Wirszyilo ) והכומר מוראבסקי , ( ks . Morawski ) שנכתבו מזווית ראייה אנטישמית , ובחיבורים - המשקפים מגמות דומות - של לוציה חארביצ ' ובה ( L . Charewiczowa ) ובפרט של יאן פטאשניק , ( J . Ptasnik ) חוקרי תולדות הערים והמעמד העירוני בפולין . אליבא דפטאשניק , מכיוון שבפולין התפתחות התרבות והציוויליזציה על כל היבטיהן היתה מתונה יותר , נוצרה מציאות נוחה יותר ליהודים מזו שהתפתחה במערב אירופה , והיא הגנה עליהם מפני גלי הרדיפות שהיכו בהם בארצות אחרות . מן המסקנה O . Halecki , Das Nationalitatenproblem im alien Polen , Krakow 1916 4 ; P . Dgbkowski , Toierancja narodowosciowa w dawnej Polsce , Lwow 1932 5 ע ' רינגעלבלום , 'א יידישע דעבאטע אין פוילישן סיים פון יאר , ' 1775 ייווא בלעטער , א , ( 1931 ) עמ ' ; 431-426 הנ " ל , 'יידן אין ווארשע אין 18 טן י' ה' און זייער רעכטלעך געזעלשאפטלערע לאגע , ' היסטארישע שריפטן , ב , עמ ' . 268-248 6 מ' מיזם , פולנים ויהודים בדברי הימים ובספרות , פודגושה . 1905 Ks . Wirszyllo , 'Stosunek duchowieristwa katolickiego na Wotyniu do Zydow w XVIII wieku ' , Miesiecznik Diecezjalny luck ! , IX ( 1934 ) , pp . 18-25 M Morawski , 'Stanowisko kosciola wobec niebezpieczeristwa zydowskiego w 8 Polsce ' , Ateneum Kaplahskie , XL 1 I ( 1938 ) , pp . 3-18 i 9 L . Charewiczowa , 'Ograniczenia gospodarcze nacyj schizmatyckich Zydow we Lwowie XV i XVI wieku ' , Kwartalnik Historyczny , XXXIX ( 1925 ) , pp . 193-227 J . Ptasnik , Miasta i mieszczahstwo w dawnej Polsce , Warszawa 1949 ; idem , 10 'Zydzi w Polsce wiekow srednich ' , Przeglgd Warszawski , II ( 1922 ) , pp . 215-237 ; idem , 'Zalew miast polskich przez Zydow od XVI do XVIII wieku ' , ibid ., II . ( 1924 ) , pp . 26-40 אצל ארבעת המחברים האחרונים אנו נתקלים בהערכתו של רומאן דמובסקי ( R . Dmowski ) בדבר פעילותם הכלכלית של יהודי פולין , הערכה שנותרה תחת השפעת האידאולוגיה האנטישמית ; השווה : A . Wierzbicki , Nardd-pahstwo w polskiej mysli historycznej dwudziestolecia miedzywojennego , Wroclaw-Warszawa- Krakow-Gdansk 1978 , pp . 112-113

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר