מפתחות

. 1 מפתח אישים אביגדור בן חיים 223-222 אברהם הירשוביץ' , 187-186 , 184-183 229 , 201 אברהם בן יוסף ( מלשנח 127 אהרן איצקוביץ' 34 אוגוסט השלישי ( מלך ) 156 אוגוסט השני ( מלך ) 138 אוגינסקי , אנדז ' יי איגנאצי 275 , 204 , 72 אדם מרוז'ייביץ 164 או'קונור , ברנארד 124 , 14 אורבך , י " ק 278 אורדה , ולאדיסלאב יואכים 164 אידל יעקובוביץ' 165 איטה בת אהרון אשת מיכאל 166-165 אייזנבאך , ארתור 228 , 217 , 161 אינוצנטי הרביעי ( אפיפיור ) 33 אפטאז / מושקו 281 אקורד , אליהו 218 אריה לייב בן שמואל 140 באטורי םטפאן ( מלך ) 99 , 88 , 84 בארדאך , יוליוש 92 בארון , שלום 146 בארטניצקה , אמיליה 194-193 בבל , אוגוסט 173  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי