פרק שנים־עשר היטלים שנגבו מן היהודים בערים בממלכת פולין־ליטא במאות הט"ז-הי"ח

חיוב היהודים בהיטלים שונים לאדונים של ערי השלכטה ולסטרוסטים שבערי המלך היה אחת הדרכים שנקטה השלכטה כדי להטיל חובות חדשות על האיכרים ועל האוכלוסייה העירונית . השינויים שהחלו במאה הט " ז בחובות האיכרים הטביעו חותם עמוק במבנה החברתי והמשקי של המדינה , ועל כן סוגיה זו זכתה לתשומת לב רבה בהיסטוריוגרפיה של פולין . היטלים שנגבו מן העירוניים עוררו פחות עניין לנוכח היחלשות מעמדם וריבוי זכויות היתר של השלכטה . ההיטלים שנגבו מן האוכלוסייה העירונית נתנו את אותותיהם בעיקר בתושבים של ערי שלכטה וערי מלך קטנות , שבהן נוסף על תשלומי החובה ועל התשלומים בעין היו התושבים חייבים לא אחת ביותר מעשרה ימי אנגריה בשנה בפולווארק = folwark ) חוות אצילים ) של אדוני הערים והסטרוסטים . לעומת זה , כמעט שלא זכתה לתשומת לב הבעיה המורכבת והרב צדדית של ההיטלים , שנגבו מן היהודים והשפיעו על מצבם הכלכלי ועל יחסיהם עם המגנאטים , עם השלכטה ועם העירוניים . הידע בסוגיה זו הצטמצם בכמה הערות קצרות בחיבורים שהוקדשו לתולדות הערים הפולניות , אף שבדיקה מדוקדקת יותר של נושאים אלו חיונית להכרת מצב היהודים ולהבהרת כמה וכמה שאלות שמעלה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי