תוכן העניינים

פתח דבר 7 פרק ראשון על יחס החברה הפולנית כלפי היהודים 9 פרק שני , De Non Tolerandis ludaeis על הנהגת חוקים אנטי יהודיים בערים הפולניות והמאבק נגדם : פרשת יהודי ויילון במאות הט " ז-הי " ט 80 פרק שלישי המעמד המשפטי של יהודי פולין וכתבי הזכויות שהוענקו לקהילות בממלכת פולין ליטא במאות הט " ז-הי " ח 90 פרק רביעי ועד ארבע ארצות במשטר המדיני והחברתי של ממלכת פולין ליטא 125 פרק חמישי הקהילה במשטר החברתי המדיני בממלכת פולין ליטא 144 פרק שישי חוכרי האחוזות היהודים ומרותם על האיכרים 159 פרק שביעי על הנישואין של יהודי פולין במאה הי " ח 171 פרק שמיני משתדלנות למדינאות : נציגי הקהילות בתקופת סיים ארבע השנים 217 ( 1792-1788 ) פרק תשיעי היהודי והפונדק הכפרי 232 פרק עשירי היהודי והפונדק העירוני באזור פודלאשיה 241 פרק אחד עשר יוזמות יהודיות בתעשייה הפולנית במאה הי " ח : כומר ויהודי מקימים מנופקטורה למוצרי ברזל בפולין גדול 251 פרק שנים עשר היטלים שנגבו מן היהודים בערים בממלכת פולין ליטא במאות הט " ז-הי"ח 264 פרק שלושה עשר היהודים אל מול אויביה של ממלכת פולין ליטא 277 פרק ארבעה עשר על ספר הזיכרונות של מש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי