טבלה 18 משקי בית יהודיים עם ילדים נשואים, בפולין־קטן ובגליל ויילון, 1791