טבלה 2 אוכלוסייה יהודית בגיל 15 ומעלה ב־15 ערים (קאזימייז' ו־14 עיירות)