פרק ראשון על יחס החברה הפולנית כלפי היהודים

עמוד:10

בין שתי מלחמות העולם , בתקופת השואה . לעומת זה , תופעות דומות מימיה של ממלכת פולין ליטא לא נחקרו עד כה באורח מדעי ושיטתי , תוך הסתמכות על המקורות . את החסר בתחום ידע שהוא כה חשוב וכה עשיר בהיבטיו השונים ביקשו למלא בדעות והכללות שעובדו לצורך השעה , ועל פי רוב לא הביאו אלא לידי אי הבנות . כדי להגדיר את מקומם הייחודי של היהודים בפסיפס הלאומים של האוכלוסייה בממלכת פולין ליטא וכדי להבהיר את הסוגיות הקשורות ביחסיהם עם תושביה האחרים של המדינה , מן הדין להסב את תשומת הלב לגורמים אחדים : מבנה היחסים שבין הפולנים ליהודים לא היה נתון להשפעת היחסים הבינלאומיים , שלא כמו מצבם של לאומים אחרים שחיו בפולין . לשם דוגמה בלבד די אם נזכיר כי במאה הי " ח יחס השלכטה ומעמד העירוניים כלפי האוכלוסייה הגרמנית היה מותנה במידה רבה במדיניות של פרוסיה וםקםוניה כלפי פולין ; מסיבות מובנות מאליהן גורמים מעין אלו לא נגעו ביהודים . לעומת זה , עולה שאלת תפקידה של המדינה בעיצוב היחסים בין היהודים לפולנים . בימי הביניים שלטונות המדינה הוציאו כמה צווים משפטיים רבי חשיבות שהביאו לידי ביסוס הסובלנות בפולין , והיא השפיעה במרוצת מאת השנים שלאחר מכן הן על מצב היהודים והן על תחומים אחדים בחיי החברה , התרבות והדת של כל אוכלוסיית המדינה . בעקבות תמורות הולכות ורבות במשטר המדיני והחברתי בפולין למן ראשית המאה הט '' ז , וכתוצאה מהרחבת סמכויותיהם של המגנאטים ושל השלכטה , מתחוללים שינויים גם בתחום שהוא כאן מענייננו . שהרי בפולין , להבדיל מן המדינות שמשטרן היה אבסולוטי , לא השלטון המרכזי במדינה , אלא דווקא מבנה היחסים בין העם השוכן בביתו ובין הקבוצות האתניות השונות והלאומים השונים שעל ידו היה הגורם שקבע את מצבן הכולל של קבוצות האוכלוסייה הללו . עד לרפורמות של המחצית השנייה של המאה הי '' ח לא התערבו שלטונות המדינה בעניינים שנגעו בדו קיום שבין היהודים ובין שאר האוכלוסייה של ממלכת פולין ליטא , חוץ מאשר בכפרי המלך ובערי המלך . חריגים מכלל זה היו מעטים יחסית . מן הראוי להדגיש אפוא , שבממלכת פולין ליטא Beziehungen 1881-1922 , Wiesbaden 1981 ; P . Wrobel , 'Jewish Warsaw before the First World War ' , Polin , II ( 1988 ) , pp . 156-187 לאחרונה נכתבו על הנושא הזר , החיבורים האלה : J . Tomaszewski , Ojczyzna me tylko Polakbw , Warszawa 1985 , pp . 96-120 ; P . Wrobel , 'Na rowni pochylej . Zydzi Bialegostoku w latach 1918-1939 : demografia , ekonomika , dezintegracja , konflikty z Polakami ' , Przeglqd Historyczny , LXXIX ( 1988 ) , pp . 265-299 לא כאן המקום לציין את הפרסומים הרבים העוסקים בתחום הזה .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר