פתח־דבר

בקובץ זה מובא מבחר של חיבוךי העוסקים בהיבטים שונים של חיי החברה היהודית בפולין במאות הט " ז-הי " ח שאינם מוכרים או שטרם נבדקו עד תום . החיבורים האלה ראו אור בכמה כתבי עת וקבצים בפולנית , בגרמנית ובאנגלית בשנים . 1996-1974 העובדות , המסקנות וההכללות המובאות בהם יש להן נגיעה בענייני החברה היהודית , והן מוצגות בזיקה אל הגורמים שעיצבו את מצבו של הציבור היהודי הגדול ביותר בעולם בשעתו , שהתרכז בממלכת פולין ליטא . הנני מקדיש תשומת לב מיוחדת לשאלת מבנה היחסים שבין החברה היהודית לאוכלוסייה הפולנית שחיו בשכנות קרובה בתקופה הזאת , נושא שעד כה נחקר אך מעט , אף שהיחסים בין הפולנים ובין היהודים היו גורם שעיצב במידה ניכרת את מצב היהודים בארץ זו . בהקשר זה מן הראוי לציין גם את ההבדלים התרבותיים , שבין היהודים ובין הלאומים האחרים שחיו בממלכת פולין דאז , וגם את ההבדלים במבנה החברתי ובמבנה התעסוקה שביניהם . המקורות לתולדות היהודים בממלכת פולין מפוזרים בחטיבות ארכיוניות ובאוספים של כתבי יד בספריות , ועל כן בדיקת הזיקה בין התופעות הנזכרות דרשה חיפושים ארוכי שנים ואיסוף מקורות שעד כה לא נעשה בהם שימוש . תחי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי