מחשבה מינהלית בת-זמננו

מחשבה מינהלית בת-זמננו

מחבר: חיים גזיאל
שנת ההוצאה: תש"ן - 1990
מילות מפתח: ניהול; התנהגות ארגונית; מבנה ארגוני; מינהל; התנהגות אירגונית; התנהגות בארגונים; התנהגות באירגונים; התנהגות עובדים; מבנה אירגוני
המחבר מאמץ גישה מדעית בבחינת נושא מרכזי בתורת המינהל, והוא שאלת האוניוורסליות של תורה זו. הוא עושה זאת תוך ניתוח משווה של המחשבה המינהלית בת-זמננו, כפי שהתפתחה בעולם המערבי (ארצות-הברית, צרפת ובריטניה). בחינת התפתחותה של המחשבה המינהלית נעשית תוך ניתוח הגותם של אלה שתרמו לתיאוריה המינהלית והארגונית מראשית המאה ועד ימינו, תוך הבלטת ייחודיותם ותקופתם במחקר האמפירי של ימינו. אל הספר
נושא/נושאים: , מדעי החברה
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13