תחית הימאות העברית

תחית הימאות העברית

מחבר: ירמיהו הלפרן
שנת ההוצאה: תשכ"א
מילות מפתח:
מטרת הספר הזה היא למלא את החסר בתולדות התפתחותה של הימאות העברית בימנו, שבגלל טעמים, שיוחוורו להלן, חסרה בהן אתחלתא. בקפדנות יתרה העלימו ההיסטוריונים ה"מושבעים" וה"מוכרים" כל מה שקשור בתקופה בה הונחו היסודות לצי הסוחר, לחיל הים, לדייג ולהכשרתם של בעלי מקצוע לכל ענפי הימאות העברית. בשנת 1957 ביקר בארץ האדמירל גנראל לואי קאן (ממיסדי "ברית ידידי הספנות העברית" בצרפת ומראשיה), ובשיחתו עם קציני המטה של חיל-הים ביקש לדעת, אם משרתים בשורותיהם גם בוגרי בית הספר הימי בצ'יוויטאווקיה (שנוסד בשנת 1934, ביזמת המחלקה הימית של שלטון בית"ר ובתמיכת "ברית ידידי הספנות העברית" בצרפת). איש מן הנשאלים "לא ידע" להשיב לשאלתו של האדמיראל, אף שכל הנוכחים ידעו, כמובן, את האמת. כעבור זמן-מה התפלא האדמיראל לשמוע מפי, כי מספר בוגרי בית הספר הימי שלנו בצ'יוויטאווקיה, ששרתו ומשרתים בחיל הים ובצי-הסוחר הישראלי, הוא רב, וכי בינהם נמנו: מפקד כח האדם של חיל-הים, מפקד המבצעים, מפקד השייטת הישראלית בשעת ביקורה בארצות הברית ובימי ההצלה של נפגעי רעידת האדמה ביוון, מפקד קורבטות, פריגאטות ומשחתות, נספחים ימיים של חיל הים בחו"ל וכיוצא באלו, כל אלו הגיעו לדרגת סגני אלופים ואלופים. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מכון ז'בוטינסקי בישראל

עמודים:
א  ב  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  i1  i2  i3  
i4  i5  i6  i7  i8  i9  i10  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  i11  i12  i13  i14  
i15  i16  i17  i18  i19  i20  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  
132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  
157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  
182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  
207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  i21  i22  i23  i24  i25  i26  i27  
i28  i29  i30  i31  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  
246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  
271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  
296  297  298  299  300  301  302  303  304  i33  i34  i35  i36  i37  i38  i39  i40  i41  i42  305  306  307  308  309  310  
311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  
336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352